December 25, 2022

dongso6

Huyện Bàu Bàng đã quan tâm đến việc quy hoạch, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử như việc xây dựng bia chiến

Read More »

dongso5

Trận đánh tại bến Đồng Sổ có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đánh đổ ngụy quân, ngụy quyền giành chính quyền về tay

Read More »

dongso4

Trong trận tập kích đánh lại tiểu đoàn biệt kích Mỹ tại bến Đồng Sổ, xã Lai Uyên (hiện được biết là thị trấn Lai

Read More »

dongso3

Trong khi đó, tại bến Đồng Sổ, tiểu đoàn biệt kích tình báo của Mỹ, nổi tiếng với sự ác ôn và ngoan cố, thường

Read More »

dongso2

“Ban đầu, tiểu đoàn đã có kế hoạch đặt tên là 303 – một tiểu đoàn có nhiều chiến công và truyền thống trong việc

Read More »

bentuong2c

Thành công của chiến dịch tại Phá Ấp chiến lược Bến Tượng được coi là sự thắng lợi của tư tưởng chỉ đạo đúng đắn

Read More »

bentuong2b

Phá tan ấp chiến lược Bến Tượng đã cho chúng ta thấy sự tìm tòi, sáng tạo, chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn

Read More »

bentuong2a

Giá trị lịch sử khoa học: Phong trào phá tan ấp chiến lược Bến Tượng, một trong những đồn bót mẫu của chế độ Mỹ

Read More »

bentuong1k

Khi địch kiểm soát, chúng mở 4 cổng ra vào, phân chia thành 4 góc: cổng chính nằm ở hướng Bắc, cổng Ông Khương nằm

Read More »

bentuong1i

Trong cuộc khởi nghĩa của Mỹ và Ngụy, việc xây dựng và phá hủy các ấp chiến lược của quân và dân đã diễn ra

Read More »