Thành công của chiến dịch tại Phá Ấp chiến lược Bến Tượng được coi là sự thắng lợi của tư tưởng chỉ đạo đúng đắn của các cơ quan quản lý Khu uỷ và Huyện uỷ, và là kết quả của tinh thần quyết tâm mạnh mẽ của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập, nhân dân và lực lượng vũ trang đã nỗ lực để nâng cao tinh thần trách nhiệm và chấp nhận những khó khăn và hy sinh mà họ phải chịu đựng. Ban Chỉ đạo, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, đặc biệt là đa số dân chúng, đã thể hiện sự quyết tâm và cố gắng để chuyển đổi sự thù hận của họ thành hành động cách mạng giúp phá tan những khó khăn chiến lược. Đây là yếu tố quyết định trong việc giành lại sự độc lập và cùng với đồng bào toàn quốc, nhân dân Bình Dương đã tập trung tất cả sức lực và tâm huyết của họ để thực hiện mục tiêu này.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+