Phá tan ấp chiến lược Bến Tượng là một thắng lợi quan trọng của quân và dân Bình Dương trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Bến Tượng là một ấp mẫu của địch ở miền Nam Việt Nam. Để đạt được thắng lợi này, chúng ta đã phải hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng đông đảo của nhân dân và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Ban Chỉ đạo, cán bộ, đảng viên. Họ có tâm huyết cao, quyết tâm cao, mưu trí sáng tạo

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+