Để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh, việc tấn công và phá hủy những vị trí yếu của địch là rất quan trọng. Những “ấp chiến lược” là những vị trí cốt lõi của địch và là nguồn lực quan trọng cho họ. Bằng cách tạo ra sự mâu thuẫn và không tin cậy giữa các lực lượng địch, chúng ta có thể gây ra sự đau đớn, sợ hãi và nghi ngờ giữa các đối tượng chỉ huy, các ôn với binh lính, và giữa binh lính với tề.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+