Đồng thời, công tác binh vận cũng được nêu cao, giúp ngụy quân và ngụy quyền hiểu được cách mạng có những ưu điểm, nhận ra tư tưởng phản động đang được nhồi nhét vào binh lính ngụy, dẫn đến phản chiến, binh chiến và đào ngũ. Đánh địch bằng cách này là hiệu quả nhất, gây nhiều tổn thất nhưng không giết người và có tác dụng lâu dài về chính trị đối với cách mạng.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+