Nhân dân Bình Dương, với tình yêu nước và quê hương sâu sắc, đã giải phóng ấp chiến lược mẫu Bến Tượng của địch tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Việc giải phóng ấp Bến Tượng là việc phá vỡ chiến lược mới mà Mỹ áp đặt tại miền Nam, đem lại lợi thế cho cuộc kháng chiến chống trên đoàn chiến trường miền Nam Việt Nam và góp phần tạo nên chiến thắng hào hùng của dân tộc.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+