Việc phá tan Ấp Bến Tượng – một trong những ấp chiến lược kiểu mẫu ở miền Đông Nam Bộ – là một sự kiện quan trọng, giúp phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và Ngụy trong kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam. Di tích ấp Bến Tượng đã được UBND tỉnh công nhận là di tích cấp tỉnh ngày 14/9/2012.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+