bentuong_0

Di tích “ẤP CHIẾN LƯỢC KIỂU MẪU BẾN TƯỢNG

Di tích ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng được Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương công nhận là di tích cấp tỉnh ngày 14 tháng 9 năm 2012.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+