Ngày 18 tháng 10 năm 1963, trận đánh bốt Cây Trường đã diễn ra tại khu Dinh Điền Văn Hữu, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Địa điểm này có vị trí thuận lợi trên đường quốc lộ số 13 và trong tam giác Dinh Điền Văn Hữu – Căm Xe. Đối phương đã sắp xếp một đội phòng thủ mạnh mẽ và cẩn trọng để kiểm soát người dân ra vào căn cứ này. Từ đây, bọn biệt kích ác ôn tung đi đánh phá chiến khu của ta.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+