Trong suốt tháng, đồng chí Trừ Văn Thố đã không ngừng tiến vào vị trí của địch tại Cây Trường để nắm bắt tình hình, và đã báo cáo cho chỉ huy đơn vị về việc xây dựng phương án tác chiến chính xác.

Ngày nổ súng, đồng chí được giao nhiệm vụ cùng một tổ đánh khu cố thủ của địch tại hướng chính. Lô cốt cố thủ, với pháo đài cao 7 mét, được coi là một điểm cốt lõi của họ. Do giữ được bí mật bất ngờ, nên loạt bộc phá mở đầu ta đã giành thắng lợi.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+