Một cột lửa bừng sáng, tiếp theo là một tiếng nổ dậy đất, long trời. Lô cốt im lặng vài giây rồi hoả lực địch cũng từ lỗ châu mai ấy tiếp tục phụt ra. Đồng chí Trừ Văn Thố đã ném thủ pháo vào, nhưng hoả lực địch vẫn chưa tắt. Kết quả là đội hình tiến quân của chúng ta bị chùn lại và thêm nhiều chiến sĩ hy sinh.

Trước một tình huống dễ khiến người ta tưởng rằng không thể vượt qua, đồng chí Thố đã cố gắng trườn lên và bất ngờ tỉnh dậy, lao người vào lỗ châu mai và dùng thân mình bịt kín họng súng trung liên của địch, tạo thời cơ cho đồng đội tiến quân và cuối cùng giành được thắng lợi hoàn toàn.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+