Để tưởng nhớ công ơn của anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố, ngày 01 tháng 6 năm 1976, Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé đã ra quyết định lấy khu Dinh Điền Văn Hữu – nơi mà anh đã hy sinh trong một trận chiến quan trọng – và thành lập một xã kinh tế mới, đặt tên là xã Trừ Văn Thố, thuộc huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé. Từ ngày 01 tháng 01 năm 1997, sau khi thực hiện việc chia tách tỉnh Sông Bé thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, xã Trừ Văn Thố đã thuộc huyện Bến Cát (nay là huyện Bàu Bàng) của tỉnh Bình Dương.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+