Nhà tưởng niệm khu Di tích Dinh Điền Trừ Văn Thố là một công trình xây dựng được thiết kế để tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố và góp phần giữ giá trị lịch sử của địa phương. Nó được xây dựng bởi Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng vào năm 2018.
Nhà tưởng niệm này góp phần giữ giá trị lịch sử của địa phương và tôn vinh những anh hùng liệt sĩ đã có đóng góp cho quốc gia.  

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+