cay truong3

Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, xây dựng Nhà tưởng niệm khu Di tích Dinh Điền Trừ Văn Thố để tưởng nhớ công ơn anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố, từ đó góp phần gìn giữ giá trị lịch sử của địa phương.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+