Chiến thắng Bàu Bàng là một trận chiến quan trọng trong Chiến tranh Việt Nam, diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 1965. Trận chiến này được coi là một trong những trận chiến đánh dấu bắt đầu sự thắng lợi của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trên chiến trường Đông Nam Bộ. Chiến thắng Bàu Bàng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng kinh nghiệm chiến thuật của lực lượng vũ trang cách mạng và đã tạo điều kiện cho các trận chiến tiếp theo, đặc biệt là chiến thắng cuối cùng trong Chiến tranh Việt Nam.

Sau khi chiến thắng Bàu Bàng, Bác Hồ đã gửi thư mừng đồng bào và chiến sĩ cả nước, kể cả những người ở miền Nam, về sự thắng lợi của lực lượng vũ trang cách mạng trong trận chiến này: “Mừng miền Nam rực lửa chiến công/ Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Plây-me, Đà Nẵng”

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+