December 23, 2022

bentuong1b

Để phá hủy ấp chiến lược Bến Tượng, các lực lượng tự vệ đã kiên quyết thực hiện ba mũi giáp công, bao gồm nắm

Read More »

bêntuong1a

Bến Tượng là một ấp chiến lược “kiểu mẫu” trong quốc sách chiến lược của Mỹ – Diệm, được xây dựng với mục đích tạo

Read More »

baubang11

Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng là một biểu tượng quan trọng của lịch sử và nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Nó là

Read More »

baubang10

Di tích Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng đã được UBND tỉnh Bình Dương công nhận là một di tích lịch sử cấp tỉnh vào

Read More »

baubang9

Ngày nay tượng đài chiến thắng Bàu Bàng vẫn đứng hiên ngang đó như là niềm tự hào của dân tộc. Để hôm nay và

Read More »

baubang8

Tiếp tục, giới thiệu về Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng, và những ý nghĩa quan trọng trong lịch sử cách mạng của dân tộc

Read More »

baubang7

Giá trị lịch sử – văn hóa: Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng cũng là một điểm du lịch thu hút khách du lịch, khách

Read More »

baubang6

Đúng vậy, chiến thắng Bàu Bàng là một trận chiến quan trọng trong lịch sử Việt Nam và đã góp phần rất lớn vào việc

Read More »

baubang5

Giá trị lịch sử cách mạng: Chiến thắng Bàu Bàng, ngày 12/11/1965, là một trận đầu tiêu diệt Mỹ tương đối quy mô trên chiến

Read More »

baubang4

Khu di tích chiến thắng Bàu Bàng hiện nay đã không còn là một chiến trường ác liệt như trong quá khứ, mà đã trở

Read More »