Đúng vậy, chiến thắng Bàu Bàng là một trận chiến quan trọng trong lịch sử Việt Nam và đã góp phần rất lớn vào việc thắng lại Mỹ trên chiến trường Đông Nam Bộ. Nó đã làm cho lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam có kinh nghiệm và nâng cao khả năng tác chiến, giúp cho các trận chiến sau này được thắng lợi. Thắng lợi này rất có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ đội cách mạng chính quy, từng bước hiện đại trong sự  nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+