Giá trị lịch sử cách mạng:

Chiến thắng Bàu Bàng, ngày 12/11/1965, là một trận đầu tiêu diệt Mỹ tương đối quy mô trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, đạt được bằng sự kết hợp giữa lối đánh thuật và phong trào “Tìm Mỹ mà diệt” và “Bám thắt lưng địch mà đánh” sôi nổi trong lực lượng vũ trang và du kích xã trên toàn miền. Chiến thắng này có ý nghĩa lịch sử sâu sắc và đồng thời khẳng định khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ. Nó làm nức lòng quân và dân cả nước và trở thành một mốc son chói sáng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Việt Nam.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+