Tiếp tục, giới thiệu về Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng, và những ý nghĩa quan trọng trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm trước và từ đó, đất nước ta đã tiến hành nhiều công trình phát triển và đổi mới. Sự kiện chiến thắng Bàu Bàng ngày 12/11/1965, là một mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh hào hùng, của dân tộc Việt Nam.

Suốt thời gian, những dấu tích ác liệt của chiến tranh, dần mờ đi theo năm tháng. Tuy nhiên, lịch sử và những kinh nghiệm hành động của những người anh hùng trong cuộc kháng chiến dân tộc, luôn là một nguồn cảm hứng, và hướng dẫn quan trọng cho thế hệ mai sau.

Để giữ lại những dấu tích này không bị mất đi theo thời gian, năm 2001, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã xây dựng một tượng đài uy nghi, hùng dũng, tại nơi diễn ra trận chiến Bàu Bàng ngày 12/11/1965, để tưởng nhớ những chiến công vang dội của quân dân Bàu Bàng nói riêng và của dân tộc Việt Nam oai hùng nói chung.

Tượng đài này là một minh chứng lịch sử về tinh thần đấu tranh kiên cường, táo bạo, chớp nhoáng và sự thắng lợi vẻ vang của quân và dân huyện Bàu Bàng, và cũng là niềm tự hào của người dân tỉnh nhà. Nó cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho thế hệ tương lai của đất nước.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+