Ngày nay tượng đài chiến thắng Bàu Bàng vẫn đứng hiên ngang đó như là niềm tự hào của dân tộc. Để hôm nay và mai sau lớp lớp thế hệ trẻ tương lai học tập và noi gương truyền thống đấu tranh cách anh của anh, cha ta ngày trước. Tiếp tục phấn đấu phát huy truyền thống đó để xây dựng nước Việt Nam ta giàu đẹp, vững mạnh. 

Và cái tên “Bàu Bàng” đã trở thành một trong những địa danh lịch sử đi vào huyền thoại của những câu chuyện làm nên chiến công hiển hách của dân tộc, mãi là niềm tự hào cho quân, dân vùng đất Bàu Bàng anh dũng, kiên trung.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+