Di tích Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng đã được UBND tỉnh Bình Dương công nhận là một di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+