Bến Tượng là một ấp chiến lược “kiểu mẫu” trong quốc sách chiến lược của Mỹ – Diệm, được xây dựng với mục đích tạo ra một điểm thí điểm “kiểu mẫu” cho cả miền Đông Nam Bộ để kiểm soát, kìm kẹp và thực hiện “tát nước bắt cá” trên nhân dân. Nó có một hệ thống hàng rào kẽm gai dày đặc và có chu vi 8km. Bảo vệ ấp là một trung đoàn chủ lực ngụy và 6 đại đội bảo an, dân vệ, công dân vụ và 70 liên gia trưởng. Trung bình, mỗi người dân trong ấp đều có một tên địch kiểm soát họ ngày và đêm, với mục đích tách rời nhân dân khỏi các hoạt động cách mạng.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+