Từ tháng 3 năm 1962, trong chiến dịch “Mặt trời mọc”, địch gom lại dân cư từ xã Lai Hưng và một phần dân cư từ xã Chánh Phú Hòa, tổng số khoảng 3.500 người, vào ấp chiến lược Bến Tượng.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+