bentuong_4

Phá tan ấp chiến lược Bến Tượng là ấp kiểu mẫu của địch ở miền nam Việt Nam, đây là một thắng lợi vô cùng quan trọng của quân và dân Bình Dương. Để giành thắng lợi chúng ta đã kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng đông đảo của nhân dân và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, ban Chỉ đạo, cán bộ, đảng viên nhất trí cao, quyết tâm cao, mưu trí, sáng tạo. Đánh đúng đối tượng kiềm kẹp, diệt đúng đối tượng ác ôn nợ máu trong ấp chiến lược, là đánh đúng chổ hiểm yếu của địch, vì nó là xương sống của ấp chiến lược, ta đã tạo được mâu thuẫn trong nội bộ địch, vì nó là cách đánh đau, đánh hiểm, gây nghi kỵ lẫn nhau, thủ thế với nhau, tìm cách chém giết lẫn nhau giữa chỉ huy, các ôn với binh lính, giữa binh lính với tề. Đồng thời nêu cao công tác binh vận, làm cho ngụy quân, ngụy quyền biết được chế độ ưu việt của cách mạng, thấy được sự nhồi nhét tư tưởng phản động trong binh lính Ngụy, dẫn tới phản chiến, binh chiến, đào ngũ. Đây là cách đánh địch hiệu quả nhất, gây tổn thất nhiều nhưng không chết người, có tác dụng lâu dài về chính trị đối với cách mạng. Như vậy, với tinh thần yêu nước, yêu quê hương làng xóm một cách nồng nàn, nhân dân Bình Dương đã phá tan ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng của địch ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Phá ấp Bến Tượng là phá đi chiến lược kiểu mới mà Mỹ hòng áp đặt ở miền Nam, tạo thế đà cho công cuộc kháng chiến chống trên đoàn chiến trường miền Nam Việt Nam, góp phần tạo nên chiến thắng hào hùng của dân tộc. Việc phá tan Ấp chiến lược Bến Tượng – Ấp chiến lược kiểu mẫu ở miền Đông Nam Bộ, có ý nghĩa quan trọng góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ Ngụy.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+