bot caytruong_goc2

Đầu những năm 1960, thực hiện ý đồ lập các ấp chiến lược, các khu trù mật để dễ bề kìm kẹp nhân dân, tách rời quần chúng nhân dân với lực lượng cách mạng, hòng cô lập và tiêu diệt lực lượng kháng chiến của ta, chính quyền Ngô Đình Diệm đã xúc tiến “Kế hoạch di dân”. Chúng tiếp tục dồn hàng vạn bà con ở các tỉnh miền Trung vào miền Đông Nam Bộ trong đó có vùng đất huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Long.

 Nằm trong hoàn cảnh lịch sử đó xã Trừ Văn Thố trước đây thuộc khu Dinh điền Hiếu Văn 1, Hiếu Văn 2, đầu thập niên 1960 tại đây có 1 xóm đạo. Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1963, xóm đạo không còn được tài trợ nên người dân tự bỏ đi nơi khác.

Vào những năm 1965 – 1967, sau các chiến thắng Đồng Xoài, Bàu Bàng của quân và dân ta, những chiến dịch khủng bố trắng của địch ở các khu Long nguyên, huyện Bến Cát, huyện Chơn Thành, trong đó vùng Cây Trường (Trừ Văn Thố) là vùng tự do oanh tạc của chính quyền Sài Gòn, buộc đồng bào phải tản cư đến nơi khác sinh sống.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+