Huyện Bàu Bàng đã quan tâm đến việc quy hoạch, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử như việc xây dựng bia chiến thắng Đồng Sổ và ấp chiến lược “kiểu mẫu Bến Tượng” góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+