“Ban đầu, tiểu đoàn định lấy tên 303” – một tiểu đoàn có nhiều chiến công và truyền thống trong đánh Pháp, nhưng 303 đã được đơn vị tỉnh bạn chọn làm phiên hiệu, do đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thủ Dầu Một, thống nhất lấy tên Tiểu đoàn Phú Lợi. Tên này gắn với sự kiện địch dùng thuốc độc cùng lúc giết hại hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước ngày 01 tháng 12 năm 1958 tại nhà tù Phú Lợi. Quân dân Sông Bé ghi mãi mối thù không đội trời chung, mối thù “trời không dung, đất không tha, người người đều căm giận”. Và Tiểu đoàn Phú Lợi mang trách nhiệm phải trả cho được mối thù này, góp sức cùng quân dân toàn tỉnh, toàn miền Nam tiêu diệt hết bè lũ cướp nước và bán nước giải phóng quê hương”. Trong khi đó tại bến Đồng Sổ, tiểu đoàn biệt kích, tính báo Mỹ đóng quân tại đây nổi tiếng ác ôn và ngoan cố, thường xuyên đánh phá, càn quét vào cứ điểm của quân ta khi có thông tin lợi thế về quân số. Gây không ít khó khăn cho lực lượng cách mạng tại đây.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+