Trong trận tập kích đánh tiểu đoàn biệt kích Mỹ tại bến Đồng Sổ, xã Lai Uyên (nay là thị trấn Lai Uyên) vào đêm ngày 29 tháng 12 năm 1964. Sau trận tập kích mang tính chất tiêu diệt, tiểu đoàn diệt hơn 80 tên, bắt sống 52 tên, thu 105 súng các loại. Số quân địch còn sống sót thoát chạy về co cụm ở các căn cứ gần đó tử thủ. Sau chiến thắng giòn giã tại khu vực bến Đồng Sổ thuộc huyện Bàu Bàng hiện nay, đồng chí “5 Hảo” và “5 Châu” thay mặt cho Ban liên lạc Trung đoàn Phú lợi, xây dựng lên tấm bia để ghi nhớ chiến thắng tại đây, thời điểm đầu năm 1965. Trận đánh tại bến Đồng Sổ, có ý nghĩa to lớn, trong sự nghiệp đánh đổ ngụy quân, ngụy quyền giành chính quyền về tay nhân dân từ Lai Khê đến Chơn Thành. Đưa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từng bước đi lên góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+