tuomgdai_5_vhoa

Giá trị lịch sử văn hóa:

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng là một di tích lịch sử văn hóa, nơi lưu giữ lại những giá trị lịch sử quan trọng về trận đánh ngày 12 tháng 11 năm 1965. Thời gian dần trôi qua, vùng quê hương Bàu Bàng đang ngày càng thay đổi da thịt, khoác lên mình màu áo sặc sỡ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng những giá trị lịch sử của di tích sẽ luôn trường tồn mãi mãi, tinh thần cách mạng và ý chí kiên cường của những người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh hay vẫn còn sống vẫn luôn luôn sống mãi theo thời gian. Điều đó đã làm nên một chiến thắng Bàu Bàng, oai hùng năm xưa và cũng là niềm tự hào của người dân Bàu Bàng hôm nay, là nền tảng để giáo dục tinh thần, truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau của huyện nhà. Ngày nay, tượng đài chiến thắng Bàu Bàng vẫn đứng hiên ngang đó, như là niềm tự hào của dân tộc. Để hôm nay và mai sau, lớp lớp thế hệ trẻ tương lai học tập và noi gương truyền thống đấu tranh cách mạng, của anh cha ta ngày trước. Tiếp tục phấn đấu phát huy truyền thống đó để xây dựng nước Việt Nam ta giàu đẹp, vững mạnh.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+