tuondai_4 lsu

Giá trị lịch sử cách mạng:

Chiến thắng Bàu Bàng ngày 12 tháng 11 năm 1965 là chiến  thắng của lối đánh thuật. Nó diễn ra đúng thời điểm quan trọng trong trận đầu tiêu diệt Mỹ tương đối quy mô trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, mang nhiều ý nghĩa lịch sử sâu sắc như một mốc son chói sáng về cách đánh của ta và đường lối cách mạng đúng đắn quyết định đến thắng lợi của trận đánh năm xưa. Chiến thắng Bàu Bàng khẳng định vững chắc khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ. Làm dấy lên phong trào “Tìm Mỹ mà diệt”, “Bám thắt lưng địch mà đánh” diễn ra sôi nổi trong các đơn vi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích xã, ấp trong toàn miền. Chiến thắng Bàu Bàng làm nức lòng quân và dân cả nước. Chiến thắng Bàu Bàng ngày 12 tháng 11 năm 1965 đã qua, nhưng nó như vẫn còn nóng hổi, một điểm son trong trận đầu thắng Mỹ, trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Nó góp phần vào kho tàng lịch sử quân sự và kinh nghiệm của lực lượng vũ trang cách mạng. là trận mở đầu, tạo đà cho những trận đánh tiếp theo toàn thắng. Thắng lợi này rất có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ đội cách mạng chính quy, từng bước hiện đại trong sự  nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+