Trong cuộc khởi nghĩa của Mỹ và Ngụy, việc xây dựng và phá hủy các ấp chiến lược của quân và dân đã diễn ra rất nổi bật. Chính chế độ Mỹ – Diệm đã chọn Bến Tượng làm địa điểm để thử nghiệm chương trình “ấp chiến lược” của họ. Trước đó, khi địch vẫn đang gom dân và khống chế khu vực, khu vực xây dựng các ấp chiến lược Bến Tượng có diện tích khoảng gần 1km vuông, với chiều dài là 1km và chiều rộng lớn hơn 0,8km.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+