Khi địch kiểm soát, chúng mở 4 cổng ra vào, phân chia thành 4 góc: cổng chính nằm ở hướng Bắc, cổng Ông Khương nằm ở hướng Đông, cổng Cây Me nằm ở hướng Nam, và cổng Bến Trà Di nằm ở hướng Tây. Người dân ra vào thông qua cổng chính hàng ngày.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+