“Ban đầu, tiểu đoàn đã có kế hoạch đặt tên là 303 – một tiểu đoàn có nhiều chiến công và truyền thống trong việc đánh Pháp. Tuy nhiên, 303 đã được đơn vị tỉnh khác chọn làm phiên hiệu, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thủ Dầu Một đã thống nhất lấy tên Tiểu đoàn Phú Lợi. Tên này gắn với sự kiện địch dùng thuốc độc để giết hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và dân yêu nước ngày 01/12/1958 tại nhà tù Phú Lợi. Quân dân Sông Bé đã ghi nhớ mãi mối thù không đội trời chung, mối thù “trời không dung – đất không tha – người người đều căm giận”. Và Tiểu đoàn Phú Lợi có trách nhiệm phải trả lại mối thù này, góp sức cùng quân dân toàn tỉnh và toàn miền Nam để tiêu diệt hết bè lũ cướp nước và bán nước, giải phóng quê hương.”

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+