Thành công của chiến dịch tại Phá Ấp chiến lược Bến Tượng được coi là sự thắng lợi của tư tưởng chỉ đạo đúng đắn của các cơ quan quản lý Khu và Huyện, và là kết quả của tinh thần quyết tâm mạnh mẽ của Tỉnh và Huyện

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+