Phá tan ấp chiến lược Bến Tượng đã cho chúng ta thấy sự tìm tòi, sáng tạo, chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết của quân và dân ta. Đây là một chiến thắng quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng vũ trang của chúng ta. Chiến thắng này cũng góp phần phát huy cao độ, lòng yêu nước và ý chí căm thù giặc của chúng ta. Đặc biệt, nó đã định hướng cho việc phá tan các ấp chiến lược khác trên toàn miền Nam.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+