dongso6

Huyện Bàu Bàng đã quan tâm đến việc quy hoạch, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử như việc xây dựng bia chiến

Read More »

dongso5

Trận đánh tại bến Đồng Sổ có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đánh đổ ngụy quân, ngụy quyền giành chính quyền về tay

Read More »

dongso4

Trong trận tập kích đánh lại tiểu đoàn biệt kích Mỹ tại bến Đồng Sổ, xã Lai Uyên (hiện được biết là thị trấn Lai

Read More »

dongso3

Trong khi đó, tại bến Đồng Sổ, tiểu đoàn biệt kích tình báo của Mỹ, nổi tiếng với sự ác ôn và ngoan cố, thường

Read More »

dongso2

“Ban đầu, tiểu đoàn đã có kế hoạch đặt tên là 303 – một tiểu đoàn có nhiều chiến công và truyền thống trong việc

Read More »

dongso1

Tiểu đoàn Phú Lợi là một đơn vị chủ lực cơ động của tỉnh Bình Dương, được thành lập vào lúc 19 giờ, ngày 05

Read More »

bot9

Ngày 25 tháng 08 năm 2020, Di tích lịch sử trận đánh bót cây trường đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết

Read More »

bot8

Nhà tưởng niệm khu Di tích Dinh Điền Trừ Văn Thố là một công trình xây dựng được thiết kế để tưởng nhớ anh hùng

Read More »

bot7

Nằm trong hoàn cảnh lịch sử đó xã Trừ Văn Thố trước đây thuộc khu Dinh điền Hiếu Văn 1, Hiếu Văn 2, đầu thập

Read More »

bot6

Để chống lại kế hoạch di dân của chính quyền Diệm, các lực lượng kháng chiến và nhân dân đã tổ chức hợp tác, xây

Read More »