baubang9

Ngày nay tượng đài chiến thắng Bàu Bàng vẫn đứng hiên ngang đó như là niềm tự hào của dân tộc. Để hôm nay và

Read More »

baubang8

Tiếp tục, giới thiệu về Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng, và những ý nghĩa quan trọng trong lịch sử cách mạng của dân tộc

Read More »

baubang7

Giá trị lịch sử – văn hóa: Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng cũng là một điểm du lịch thu hút khách du lịch, khách

Read More »

baubang6

Đúng vậy, chiến thắng Bàu Bàng là một trận chiến quan trọng trong lịch sử Việt Nam và đã góp phần rất lớn vào việc

Read More »

baubang5

Giá trị lịch sử cách mạng: Chiến thắng Bàu Bàng, ngày 12/11/1965, là một trận đầu tiêu diệt Mỹ tương đối quy mô trên chiến

Read More »

baubang4

Khu di tích chiến thắng Bàu Bàng hiện nay đã không còn là một chiến trường ác liệt như trong quá khứ, mà đã trở

Read More »

baubang3

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng là một công trình văn hóa và nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử và văn

Read More »

baubang2

về Vị trí: Di tích Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng là một điểm du lịch lịch sử và quân sự tại tỉnh Bình Dương,

Read More »

baubang1

Chiến thắng Bàu Bàng là một trận chiến quan trọng trong Chiến tranh Việt Nam, diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 1965. Trận

Read More »

Bau bang (intro)

Chúng ta đang đến với Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng – một công trình ghi lại công ơn của những vị anh hùng đã

Read More »