idts_admin

bentuong_4

Phá tan ấp chiến lược Bến Tượng là ấp kiểu mẫu của địch ở miền nam Việt Nam, đây là một thắng lợi vô cùng

Read More »

bentuong_full

ẤP CHIẾN LƯỢC KIỂU MẪU BẾN TƯỢNG Di tích ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng được Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương công

Read More »

bentuong_3

Giá trị lịch sử khoa học: Phong trào phá tan ấp chiến lược Bến Tượng – “ấp chiến lược kiểu mẫu của Mỹ Ngụy” có

Read More »

bentuong_2

Khảo tả di tích: Theo người dân, trước kia nơi đây là một vùng đất khá hoang sơ, cây cối rậm rạp, có một con

Read More »

bentuong_1

Bến Tượng là ấp chiến lược “kiểu mẫu” trong quốc sách ấp chiến lược của Mỹ Diệm, có chu vi 8km, hệ thống hàng rào

Read More »

bentuong_0

Di tích “ẤP CHIẾN LƯỢC KIỂU MẪU BẾN TƯỢNG“ Di tích ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng được Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình

Read More »

cay truong3

Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, xây dựng Nhà tưởng niệm khu Di tích Dinh Điền Trừ Văn Thố để tưởng nhớ

Read More »

caytruong1

Ngày 18 tháng 10 năm 1963, trong trận đánh bốt Cây Trường ở khu Dinh Điền Văn Hữu (Hiếu Văn 1; Hiếu Văn 2), huyện

Read More »

bot caytruong_goc2

Đầu những năm 1960, thực hiện ý đồ lập các ấp chiến lược, các khu trù mật để dễ bề kìm kẹp nhân dân, tách

Read More »