idts_admin

dongso6

Huyện Bàu Bàng đã quan tâm đến việc quy hoạch, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử như việc xây dựng bia chiến

Read More »

dongso5

Trận đánh tại bến Đồng Sổ có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đánh đổ ngụy quân, ngụy quyền giành chính quyền về tay

Read More »

dongso4

Trong trận tập kích đánh lại tiểu đoàn biệt kích Mỹ tại bến Đồng Sổ, xã Lai Uyên (hiện được biết là thị trấn Lai

Read More »

dongso3

Trong khi đó, tại bến Đồng Sổ, tiểu đoàn biệt kích tình báo của Mỹ, nổi tiếng với sự ác ôn và ngoan cố, thường

Read More »

dongso2

“Ban đầu, tiểu đoàn đã có kế hoạch đặt tên là 303 – một tiểu đoàn có nhiều chiến công và truyền thống trong việc

Read More »

bentuong2c

Thành công của chiến dịch tại Phá Ấp chiến lược Bến Tượng được coi là sự thắng lợi của tư tưởng chỉ đạo đúng đắn

Read More »

bentuong2b

Phá tan ấp chiến lược Bến Tượng đã cho chúng ta thấy sự tìm tòi, sáng tạo, chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn

Read More »

bentuong2a

Giá trị lịch sử khoa học: Phong trào phá tan ấp chiến lược Bến Tượng, một trong những đồn bót mẫu của chế độ Mỹ

Read More »

bentuong1k

Khi địch kiểm soát, chúng mở 4 cổng ra vào, phân chia thành 4 góc: cổng chính nằm ở hướng Bắc, cổng Ông Khương nằm

Read More »

bentuong1i

Trong cuộc khởi nghĩa của Mỹ và Ngụy, việc xây dựng và phá hủy các ấp chiến lược của quân và dân đã diễn ra

Read More »